Vrijwilligers
Om de Speelotheek Maarssen goed te laten draaien, hebben wij minimaal 20 vrijwilligers nodig.

Heeft u interesse om vrijwilliger te worden, neem dan contact op met onze vrijwilligerscoördinator of kom naar de Speelotheek Maarssen en meldt dit aan een vrijwilliger.
Zij/ hij geeft uw naam, adres en telefoonnummer door aan de vrijwilligerscoördinator, waarna contact met u wordt opgenomen.

Inkomsten
De inkomsten van de Speelotheek Maarssen bestaan uit lidmaatschapsgelden en giften.

Uw giften zijn van harte welkom op onze bankrekening NL16 INGB 0004 4126 50, ten name van Stichting Speelotheek Maarssen te Maarssen.

Speelgoed
Heeft u speelgoed waar niet meer mee gespeeld wordt, schenk het ons dan. Het kan dan in de in de uitleenkast of verkocht worden ten bate van de Speelotheek Maarssen. Ook verkleedkleding is van harte welkom.

  Speelotheek Maarssen heeft SBBI-status gekregen
SBBI staat voor Sociaal Belang Behartigende Instelling. Nu de Speelotheek Maarssen deze status heeft verworven, kunnen mensen die met behoud van hun WW uitkering vrijwilligerswerk willen doen, als vrijwilliger bij de Speelotheek terecht. Ook fiscaal is de SBBI-status aantrekkelijk, want vanaf nu is de Speelotheek Maarssen vrijgesteld van erfbelasting en schenkbelasting.

Om met behoud van WW vrijwilligerswerk te mogen doen, moeten de organisatie en het vrijwilligerswerk aan een aantal nieuwe regels voldoen.

Vrijwilligerswerk?
Alleen voor een maatschappelijke organisatie

Voor UWV is vrijwilligerswerk onbetaald werk dat u doet voor een maatschappelijke organisatie, die voor zijn activiteiten voor een groot deel afhankelijk is van vrijwilligers. Het moet gaan om werk bij organisaties met een ANBI-status of een SBBI. ANBI staat voor: algemeen nut beogende instelling. Denk aan kerken, organisaties voor goede doelen of musea. SBBI betekent steun- of sociaal belang behartigende instelling. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een zangkoor. De Belastingdienst beslist over de toekenning van deze status aan een organisatie.

Meer informatie over de ANBI-status of SBBI, bijvoorbeeld of uw organisatie een ANBI-status heeft of een SBBI is, vindt u op de site van de Belastingdienst.